Sponsors

de verandering in Ie Sicht

Wat kunnen wij voor elkaar betekenen!

De Stichting Skûtsje ” De Verandering ” zoekt steun

Wellicht bent u op zoek naar een manier om de relatie te onderhouden, te verstevigen met uw cliënten uw managers, uw personeel of andere voor uw bedrijf belangrijke groepen mensen. meer informatie …….

De onderstaande sponsor(s) hebben zich bereid gevonden om 
Stichting Skûtsje ” De Verandering ” te steunen.

piet reitsmaGlasservice van Dijk