Historie

historie 4

“De Verandering’ is gebouwd in 1910 door van der Werf van “Welgelegen”op Schilkampen,
aan de oostkant van Leeuwarden.

Opdrachtgevers waren de drie broers Jeltema uit Mûnein en over de naam van het skûtsje kon dus geen misverstand bestaan:De Drie Gebroeders. Tien jaar na de tewaterlating emigreerden twee van de drie broers naar de Verenigde Staten.

Hierna werd het schip verkocht aan Auke Boskma uit Burgum die als bemanningslid voer op een van de Stânfries-boten.
Boskma wilde eigen baas worden.

Hij trouwde met Hiltje van der Wal en samen vervoerden ze op het skûtsje de gebruikelijke Friese vrachten: mest, zand, turf en terpaarde.

Na de komst van twee dochters werd het tijd om de naam van het schip te veranderen.

De naam werd “De Verandering”

Een vaste dienst, en daarmee een vast inkomen, kreeg Boskma toen hij voor de Burgumer zuivelfabriek boter en kaas naar Leeuwarden ging vervoeren, condensmelk naar Harlingen en steenkool voor stoomketels uit de Friese havenstad als retourvracht.

Twee wagons steenkool konden er in het ruim van de “De Verandering”, maar pas na een verlenging met 2,5 meter, een ingreep die plaatsvond in 1929 bij Jan Oebeles van der Werff te Buitenstvallaat bij Drachten.

De Burgumer zuivelfabriek nam het skûtsje over, met Boskma als zetschipper, toen de evenredige vrachtverdeling eraan kwam.

De fabrieken wilden zich verzekeren van een vaste vervoerder.De nieuwe naam kwam op de boeg: “Burgumerdaem”.
historie 1
Na de Tweede Wereldoorlog kocht Boskma het skûtsje terug, volgens afspraak voor hetzelfde bedrag dat de fabriek ervoor betaald had.

De naam van het skûtsje werd weer “De Verandering”

In 1953 maakte Auke Boskma de laatste reis: een lading mest van Nijstedterfeart naar boomkweker Bosgra in Burgum. Een jaar later stierf Auke.

Het skûtsje kwam in handen van een Heerenveense baggeraar, die er een woonschip van maakte.

Uiteindelijk werd in 1990 “De Verandering” teruggevonden in Sneek, zoals veel skûtsjes na een anoniem bestaan zijn herontdekt omdat de IFKS kansen bood op het wedstrijd zeilen.

Op verzoek van een van de kopers werd Oud-skûtsje schipper en meervoudig kampioen “Omke” Tjitte Brouwer gevraagd of het een goed schip betrof.

“Dit koe it skûtsje fan de Burgumer skipper Auke Boskma wol wéze.

Zijn advies luidde: keapje, oars rint dit skip dy efterop, daarmee bedoelde hij dat het vroeger een snel schip was.

Na de koop werd het skûtsje naar Buitenstvallaat bij Drachten gevaren, hier werd hij gerestaureerd.

Toen een zoon van Boskma senior, de Drachtster Pieter Boskma daar lucht van kreeg en even langs kwam kon hij aan een deukje aan bakboords boeg zien dat het vrijwel zeker het skûtsje van Heit was.

Helemaal overtuigd was Pieter toen de binnenbetimmering werd uitgebroken.

Een deel van de boeisels met het opschrift “A.BOSKMA DE VERANDERING” binnenin het schip werd aangetroffen.
historie 3
“As hie de tiid fjirtich jier stilstien, sa seach ik yn gedachten us heit wer op dat skûtsje omkroadzjen ”

De eigenaar: “Stichting”, heeft uit historisch oogpunt de naam en thuishaven overgenomen.