Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over onze diensten.

De Stichting Sk没tsje de Verandering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De Stichting Sk没tsje de Verandering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie.

Hoewel De Stichting Sk没tsje de Verandering alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Stichting Sk没tsje de Verandering niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door De Stichting Sk没tsje de Verandering worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Stichting Sk没tsje de Verandering uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door De Stichting Sk没tsje de Verandering worden onderhouden wordt afgewezen.