Huurvoorwaarden

Opstapplaats:
De vaste ligplaats van het Sk没tsje 鈥淒e Verandering鈥漣s aan de steiger bij Hotel “Ie Sicht鈥滺egewarren 1 te Oudega (Smallingerland).
Een dagtocht met het Sk没tsje “De Verandering” kan starten op de door u gewenste locatie in Friesland.
Het vaargebied is bij voorkeur in de omgeving van Veenhoop, Grouw en Eernewoude.
Vaarroute:
In overleg met de schipper wordt de te varen route bepaald.
De keuze van de route wordt mede bepaald door de windrichting en windsterkte.
Dagdelen:
Een dagtocht duurt van 10.00 -17.00 uur.
Een halve dag van 10.00 鈥 13.00 uur/ 14.00 鈥 17.00 uur
Een avondtocht in overleg minimaal 2 uur.
In overlegd kan hiervan worden afgeweken.
Weersinvloeden:
Regen is geen reden om niet uit te varen.
Bij harde wind (windkracht 6 tot 7) wordt in overleg alleen op de fok of motor de tocht gehouden.
Boven windkracht 7 wordt er vanwege veiligheid en verzekeringsvoorwaarden niet meer uitgevaren.
Veiligheid / verantwoordelijkheid:
Aan boord is een EHBO doos aanwezig en tevens zijn er voldoende zwemvesten voor de opstappers.
Vanwege van de brandveiligheid wordt U verzocht om niet te roken als er niet gezeild wordt en/of het zeil op de luiken ligt.
Tevens geldt er benedendeks een rookverbod.
Verder neemt de Stichting geen enkele verantwoordelijkheid voor vermissing of beschadiging van artikelen/ voorwerpen, die tijdens de vaartocht zouden zijn vermist of beschadigd.
Te denken valt aan: kleding, portemonnees, fotovideo/ -en of telefoontoestellen e.d.
Betalingen:
U verzocht om binnen 2 weken voor de vaardag de helft van de totale huursom te voldoen op rekening: 36.90.02.717 van de Rabobank te Drachten t.n.v. Stichting Sk没tsje de Verandering met vermelding van de vaardatum. Dit, omdat wij deze dag het schip definitief voor U reserveren.
Na de vaartocht wordt U een rekening aangeboden zijnde de laatste 50 % van de afgesproken huursom.
Van U wordt verwacht deze contant af te rekenen met de schipper.
Annulering:
Wanneer een 1 maal gedane afspraak door te weinig belangstelling of welke reden dan ook geannuleerd moet worden. Is de huurder de helft van de afgesproken huursom aan de Stichting verschuldigd. Redelijkerwijze kan men in overleg treden over de financi毛le consequenties.
Wanneer de annulering door de huurder binnen 7 dagen voor de vaardig wordt gedaan, verplicht de huurder zich om 80% van de afgesproken huursom aan de Stichting te betalen.
Dit, omdat men redelijkerwijze mag aannemen het betrokken schip niet meer voor de geplande datum een ander vaaropdracht zal worden aangeboden.
De Stichting is niet verplicht in geval van afzegging van Uw kant ( om welke redenen dan ook het al betaalde bedrag (50 %) te restitueren.
Alleen bij afzegging van de schipper kan het door U betaalde bedrag worden gerestitueerd.
Verdere bijzonderheden:
Catering wordt niet door ons verzorgd. U mag zelfs het een of ander aan boord meenemen, of laten verzorgen.